Certifikát AEO

Společnost Cedeon Ing.Milan Jedlička získala osvědčení AEO (Oprávněný hospodářský subjekt, Authorised Economic Operator) ve verzi AEOC - Zjednodušené celní předpisy. Prestižní certifikát přináší výhod vyplývajících zejména ze zjednodušení a urychlení postupů celního řízení.

Osvědčení AEO, nabylo účinnosti 5. září 2011, je udělováno spolehlivým, finančně stabilním a celní problematice znalým hospodářským subjektům. Poskytuje zjednodušení procedur nejen pro certifikované společnosti, ale také pro celní správy v rámci celé EU. „Získané osvědčení AEO nám oproti konkurenci přináší výhodu, znamená méně fyzických kontrol zboží, přednostní celní odbavení a samozřejmě také snížení a zefektivnění administrativy,

Nabízíme následující služby

Přímé a nepřímé zastupování subjektů v celním řízení s garancemi v režimu vývozu a tranzitu.
Vyhotovení výkazů pro INTRASTAT, komunikaci s celním úřadem a další služby, které souvisí s povinností vykazovat data.
Zajistíme Vám dopravu zboží prostřednictvím naší partnerské společností AutoRZ.
Více jak 30 let se pohybujeme v oboru celních služeb. Jsme schopni Vám fundovaně poradit a ušetřit spoustu starostí.

Celní služby

Dovoz / Vývoz
Tranzit

Výhody

 • Ručení v tranzitu
 • Zjednodušené postupy
 • Rychlé odbavení klientely

Provádíme přímé a nepřímé zastupování subjektů v celním řízení s garancemi v režimu vývozu a tranzitu.

Vystavení

VDD, JSD, JSDd, DúCH, DúCHd, EUR.1, CMR, karnet TIR, karnet ATA, T1, SCP

RUČENÍ k zajištění celního dluhu pro režim

 • Volný oběh (na základě smlouvy o nepřímém zastoupení)
 • Společný tranzit (T1—v systému NCTS) — není třeba žádné smlouvy,vystavení dokladu včetně ručení na počkání pro kteréhokoliv klienta v České republice
 • Zjednodušený postup — schválený odesílatel v NCTS (elektronické celní řízení v režimu společného tranzitu)
 • Aktivní zušlechťovací styk (na základě smlouvy o nepřímém zastoupení)
 • Dočasné použití (na základě smlouvy o nepřímém zastoupení)
 • Uskladnění v celním skladu (na základě smlouvy o nepřímém zastoupení)

VYŘÍZENÍ na příslušném celním úřadě

(CZ530202 - Blansko)

 • Žádosti o povolení AZS, PZS
 • Žádosti o zjednodušený postup při celním řízení
 • Ověření dokladů na CÚ (duplikát)
 • Prodloužení platnosti celních dokladů
 • Ukončení platnosti celních záznamů
 • Storno dokladů na CÚ
 • Povolení nakládat se zbožím před jeho propuštěním
 • Žádosti o závaznou informaci
 • Žádosti o vrácení CLA
Kontaktujte nás

Intrastat

Výhody

 • Softwarové vybavení
 • Poradenství
 • Rychlé odbavení klientely

Nabízíme vyhotovení výkazů pro INTRASTAT, komunikaci s celním úřadem a další služby, které souvisí s povinností vykazovat data pro INTRASTAT.

 • Kompletní zpracování výkazů pro INTRASTAT
 • Komunikaci s celním úřadem
 • Řádné a správné vyplňování výkazů
 • Včasnost podání výkazů
 • Zpracování a podání negativních výkazů
 • Zkušenosti se zařazováním zboží dle TARICU
 • Kompletní softwarové vybavení
 • Poradenství
Kontaktujte nás

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu , který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT mají zpravodajské jednotky, které překročí tzv. práh, který je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě dvanáct miliónů Kč a pro přijetí zboží , jehož hodnota přesáhne dvanáct miliónů Kč za předešlý rok. Můžete se na nás obrátit a dohodnout postup při zaevidování na příslušném celním úřadě a zastupování při vedení statistiky a včasném a řádném odesílání výkazů.

Doprava

Firma Cedeon se svými dosavadními nabídkami služeb a s novými strategickými návrhy rozšířila a prohloubila spolupráci s významnou partnerskou firmou AutoRZ.

Kontaktujte nás

Poradenství

 • Licence
 • Celní preference
 • Osvobození od cla
 • Původ zboží
 • Zařazování zboží dle harmonizovaného systému - TARIC
 • Stanovení celních sazeb
 • Výpočet celního dluhu
 • Optimalizace dodacích podmínek INCOTERMS 2010
Kontaktujte nás

O NÁS

Firma Ing.Milan Jedlička – Cedeon působí v oblasti celních služeb již od začátku devadesátých let. Cílem naší firmy je uspokojovat potřeby zákazníků v oblasti celních služeb (nyní ve vazbě na třetí země), celního poradenství s důrazem na dlouhodobou a kvalitní spolupráci s klienty a řešení jejich požadavků individuálním přístupem.

Samozřejmým prostředkem k dosažení tohoto cíle je odborná kvalifikace a profesionalita naší firmy a kvalitní softwarové vybavení.

Naši zákazníci

… a mnoho dalších

e-mail jedlicka@cedeon.cz
tel +420 516 412 320
mob +420 603 851 018
Poříčí 2263/19
67801 Blansko