Intrastat


Firma Ing. Milan Jedlička - Cedeon nabízí vyhotovení výkazů pro INTRASTAT, komunikaci s celním úřadem a další služby, které souvisí s povinností vykazovat data pro INTRASTAT. INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu , který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT mají zpravodajské jednotky, které překročí tzv. práh, který je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě osm miliónů Kč a pro přijetí zboží , jehož hodnota přesáhne osm miliónů Kč za předešlý rok. Můžete se na nás obrátit a dohodnout postup při zaevidování na příslušném celním úřadě a zastupování při vedení statistiky a včasném a řádném odesílání výkazů.

Nabízíme Vám:

  • kompletní zpracování výkazů pro INTRASTAT
  • komunikaci s celním úřadem
  • řádné a správné vyplňování výkazů
  • včasnost podání výkazů
  • zpracování a podání negativních výkazů
  • zkušenosti se zařazováním zboží dle TARICU
  • kompletní softwarové vybavení
  • poradenství

Kontakt
Zajišťujeme také
Copyright © 2009 Cedeon, Realizace a design : Transoft a.s.