Celní služby


Firma Ing.Milan Jedlička - Cedeon provádí přímé a nepřímé zastupování subjektů v celním řízení s garancemi v režimu vývozu,dovozu i tranzitu.

Nabízíme:

NOVINKA:

Vystavení T1 / NCTS s ručením (tranzitní celní prohlášení ) z Německa ( Hamburg, Bremerhaven, Frankfurt atd…) do CZ a celé EU

VYSTAVENÍ

JSD, JSDd, DCH, DCHd, EUR.1, CMR, carnet TIR, carnet ATA, T1, SCP

RUČENÍ k zajištění celního dluhu pro režim: (od jiného ručitelského subjektu)

 • Volný oběh ( na základě smlouvy o nepřímém zastoupení)
 • Společný tranzit (T1-v systému NCTS) - není třeba žádné smlouvy,vystavení dokladu včetně ručení na počkání pro kteréhokoliv klienta v České republice - vlastní plomby
 • Zjednodušený postup-schválený odesílatel v NCTS(elektronické celní řízení v režimu společného tranzitu)
 • Aktivní zušlechťovací styk ( na základě smlouvy o nepřímém zastoupení )
 • Dočasné použití ( na základě smlouvy o nepřímém zastoupení )
 • Uskladnění v celním skladu ( na základě smlouvy o -nepřímém zastoupení )

VYŘÍZENÍ na příslušném celním úřadě (0166 - Celní úřad Vyškov, pobočka Blansko)

  Žádosti o povolení AZS, PZS
 • Žádosti o zjednodušený postup při celním řízení
 • Ověření dokladů na CÚ( duplikát)
 • Prodloužení platnosti celních dokladů
 • Ukončení platnosti celních záznamů
 • Storno dokladů na CÚ
 • Povolení nakládat se zbožím před jeho propuštěním
 • Žádosti o závaznou informaci
 • Žádosti o vrácení CLA

VÝHODY

 • Ručení v dovozu a v tranzitu
 • Zjednodušené postupy
 • Rychlé odbavení klienty

Kontakt
Zajišťujeme také
Copyright © 2009 Cedeon, Realizace a design : Transoft a.s.